Gå til dyrlæge, hvis din hund ændrer adfærd

Adfærdsændringer kan skyldes sygdom, så hvis din hund ændrer adfærd og begynder at virke aggressiv, sløv, sky eller på anden måde opfører sig anderledes, end den plejer, kan det være tegn på, at hunden er syg. Den kan også være kommet til skade, uden at du har opdaget det.

Har hunden ændret sig?
Tænk tilbage på hvordan hundens normale adfærdsmønster er, og prøv at afgøre med dig selv, om den har forandret sig, og om der pludselig er begyndt at opstå konflikter, hvor der ellers ikke plejer at være nogen.

Eksempler på ændret adfærd: 
• Hunden er sky, bange, uinteresseret i kontakt
• Pludselig aggressivitet, uro, ødelægger ting
• Virker sløv, uinteresseret, sover mere
• Hoste, forpustet, urolig om natten
• Drikker mere end normalt
• Tisser mere end normalt
• Nedsat eller slet ingen appetit
• Voldsomt forøget appetit
• Urenlighed, hvor den før har været renlig
• Lugter ud af munden, savler mere

Hold øje med hundens signaler. Nogle hunde bliver irritable, når de har ondt. Irritationen kan gå ud over andre hunde, dig, børn eller gæster i huset. En hund, der for eksempel har ondt i ørene, vil ofte være uinteresseret i berøring. Den kan også blive aggressiv overfor børn, der klapper den på hovedet. Hvis hunden har smerter eller er ved at blive gammel, vil den ofte ønske at være i fred og bliver stille og tilbagetrukket.

Du kan downloade en brochurer om emnet her
Du kan også læse mere om emnet på et faktaark her

Kontakt din dyrlæge
Hvis din hund har ændret adfærd, er det vigtigt, at du kontakter din dyrlæge. Han/hun er specialist både i hundens helbred og adfærd og kan – med din hjælp – finde frem til, hvad der ligger til grund for hundens ændrede adfærd og stille en korrekt diagnose.

Der er ofte en løsning
Når diagnosen er stillet, kan en behandling sættes i gang. Det kan være medicinsk behandling mod den sygdom/skade, der har plaget hunden, eller det kan være forskellige former for adfærdstræning, som du selv kan foretage derhjemme. Der er ofte en løsning på de adfærdsproblemer, der opstår med hunde.

Den Danske Dyrlægeforening   |   Peter Bangs Vej 30   |   2000 Frederiksberg   |   Tlf. 3871 0888   |   E-mail: ddd@ddd.dk