Vejledning i undervisningsmaterialer

Der er forskellige materialer i powerpointen, og du behøver ikke bruge hele powerpointen, når du skal undervise børnene. Powerpointen skal derimod betragtes som et samlingssted for alt undervisningsmaterialet til Hej hund. Powerpointen indeholder:

- Situationer fra spillet Hej hund – som man kan tale ud fra
- Billeder af hunde med forskelligt kropssprog (f.eks. en vred hund og en legesyg hund)
- Sådan hilser du på en hund
- Grafiske billeder af hundens kropssprog

Situationer fra spillet Hej hund
Ved hvert af billederne fra spillet Hej hund, er der et spørgsmål, man som underviser kan tage udgangspunkt i. Hvis du mangler mere inspiration, opfordres du til at gå ind på www.hej-hund.dk’s forældrevejledning (findes under menupunktet: Tal med dit barn). Her er der en lille tekst til hvert billede, som snakken med børnene kan bygges op om.

Billeder af hunde med forskelligt kropssprog
Billederne af hunde med forskelligt kropssprog er det tætteste, man kan komme virkeligheden. Her er hundens snerren ikke til at tage fejl af, og derfor kan det anbefales at de bruges til at illustrere hundens forskellig humør. Man kan evt. spørge børnene, om de kan identificere hvilket humør hunden er i, og derefter få dem til at forklare, hvordan de kan se det.

Sådan hilser du på en hund
Her er tale om en helt konkret gennemgang af, hvordan man kommer i snak med en hund. Mange hunde bliver nemlig bange for børn, hvis de er for hurtige og ”vilde”. Det er bedst, hvis man kan få hunden til at komme til barnet.

Grafiske billeder af hundens kropssprog
Der er nogle sort/hvide illustrationer af hundens kropssprog, som man evt. kan bruge til at repetere, hvad børnene har lært i løbet af undervisningen.

Tip!
Hvis man skal undervise et sted, hvor der ikke er mulighed for at bruge en computer, så kan man printe powerpoint-billederne ud og laminere dem.

Hvis du har lyst til at få mere inspiration til, hvordan du kan undervise med Hej hund, så læs ”Introduktion: Sådan bruger du Hej hund i børnehaven eller børnehaveklassen” som du finder på www.hej-hund.dk.


 

Den Danske Dyrlægeforening   |   Peter Bangs Vej 30   |   2000 Frederiksberg   |   Tlf. 3871 0888   |   E-mail: ddd@ddd.dk